Plesman Optiek

Een grootschalige studie uitgevoerd door het Optum toonde aan dat uitgebreid oogonderzoek kan leiden tot vroegere diagnose van chronische ziektes, efficiëntere behandeling, en uiteindelijk kostenbesparing.

L.M. Chous, O.D. en T.L. Knabel, M.D. hebben in 2011 en 2012 gekeken door wie een chronische ziekte als eerst ontdekt is. Men wilde beter weten in welk stadium iemand gediagnosticeerd werd en door welke zorgverlener. 

Na twee jaar onderzoek zijn er meer dan 4000 chronische afwijkingen geconstateerd in een vroeg stadium door optometristen.

Uit de resultaten blijkt dat optometristen vijftien procent van de multiple sclerosis patiënten al zeer vroeg herkend heeft. Één derde deel van de patiënten met de schildklieraandoening Graves, en zelfs de helft van de rheumatoide arthritis patienten.

Onderstaande tabel toont de acht meest voorkomende chronische aandoeningen herkend door een ECP (Oogzorgprofessional).

Deze studie versterkt het belang van een uitgebreide oogscreening. Een goede oogscan leidt tot vroegere diagnose van systemische aandoeningen, eerder ingrijpen, en uiteindelijk betere resultaten voor de patiënt. De studie bevestigt de voordelen van het vergoeden van optometrische onderzoeken. Uiteindelijk kan dit leiden tot kostenbesparing.

Volgens Chous en Knabel moeten toekomstige studies beter kijken naar de kostenbesparing als gevolg van het vroegtijdig diagnosticeren door middel van oogscreeningen.

,,De ogen zijn de poorten tot de algemene gezondheid van een persoon. Optometristen spelen een cruciale rol in de vaststelling en monitoren van chronische aandoeningen.’’ aldus Chous.

Ook bij Plesman Optiek te Maarssen kunt u een volledig optometrisch onderzoek laten uitvoeren door een medisch geregistreerde optometrist.

Bronartikel:

Knabel, T.L., Chous L.M., (2012) "Impact of Eye Exams in Identifying Chronic ConditionsConditions."http://www.uhc.com/live/uhc_com/Assets/Documents/EyeExams_ChronicConditions.pdf

Menu